Back To Main Page

میر پلیلی - فارسی اموشتی کھوار شلوغ
مع اردو ترجمہ

نیویشک : مولا نگاہ

اَوہ تہ چنگیم تو مہ چنگیس، روشت چھویو چنگیر، انوس چھاغو چنگیر۔ کا کہ چنگیتائے چنگاکو گردانہ۔ بیرائے نو بیرائے، استائے نو استائے ای پِلیلی بیرائے ای مگس۔ پلیلی موش بیرائے مگس بوک۔

پلیلی پھولوکان بڑاڅھئے انگیتی دوری دیتی ای انوس مگسوتے راردو کہ ہنون بِباغ لچھاوے۔ چِدینو ڈانگو لکھی بِباغو ہتوو درے لچھیاوا دار کھُل بیرو۔ مگس پلیلیوتے راردو کہ اَوہ دار څوپی انگوم تو بِباغو خبارہ گیے۔

مگس اف نیسی ملال بیکو پلیلی تان ژانہ راردو کہ لاڑیم کہ بِباغ لوچھیتایا نو۔ چدینو کارتو نیسی اف درونگ بومان رے پِلیلی بی بِباغو موژو غیری لوچھی بیردو۔ مگس داران گنی اچی دوری اوتیر کہ پلیلی لوچھی میدہ بیتی اسور۔ ہورو پوشی مگس ژریغ کوری تان سورو تھاسی شوغ گنیرو۔ ہرونیہ پت مگسو موخ اشپیرو بیرائے۔ پِلیلیو شوغہ ہیس چدینو ݰآن موختو مَنی بہت بیری نیسی کھانجو ٹیکہ بی نیشیرو۔ ہرونیہ کݰیپی ݰیق ݰیق کوری گیتی ہتوغہ نسہ نیشیرو۔ لڑیر کہ مگس موختو ݰہ منی غمگین نیشی اسور۔ کݰیپی پھار کوری راردو کہ"اے مگسک روسیاہ ترا چہ شد"۔ مگس راردو کہ "من مگسک روسیاہ، میر پلیلی جنگ افتاد مرد"۔ ہݰ ریکو کݰیپی اف خݰپ کوری تن رومو پوݯھان بڑاق بڑق نشپیڑی روم څون بیتی بی کانہ نیشیرو۔ کان کݰیپیو پوشی یئی کوری راردو کہ "اے غلبائیک دم بکند ترا چہ شد"۔ کݰیپی راردو کہ من غلبائیک دمبکند، مگسک رو سیاہ، میر پلیلی جنگ افتاد مرد"۔ ہمونیہ کان تان ژواغ کمبوخو چھینی پھار پیڅھیرو۔

کانو تھاغ گیتی لشٹہ دیکو پھارار پائے ݰو بیتی توریرو۔ پائے کانو سار بشار گنیرو کہ "اے درختک برگ ریز، ترا چہ شد"۔ ریکو کان راردو کہ "من درختک برگ ریز، غلبائیک دم بکند، مگسک روسیاہ، میر پلیلی جنگ افتاد مرد"۔ ریکو پائے غوردومی کانو موڈوریو جراغو دیتی تان ای سرونگو نیشپیڑی لشٹہ پیڅھیرو۔

پائے ای کھینی بیتی لئے ریئے، قیاو قیون کوری لیگینی کھشٹیکو، ژویو ٹیکہ بی اوغوتے اف درونگ بیرو۔ اوغ یئی کوری بشار کاردو کہ"اے بزک شاخ شکن ترا چہ شد"۔ پائے راردو کہ "من بزک شاخ شکن، درختک برگ ریز، غلبائیک دم بکند، مگسک رو سیاہ، میر پلیلی جنگ افتاد مرد"۔ ریکو ݰیݯ اوغ دیتی کھدور بیتی اف راہی کاردو۔

اف ہتیرا دہقان گراسو اوغ کوراو استائے۔ اوغ کھدور بیتی بی گراسو موڑو اوتیکوگراس راردو کہ "اے ابک تیرہ ترا چہ شد"۔ اوغ راردو کہ "من ابک تیرہ، بزک شاخ شکن، درختک برگ، ریز، غلبائیک دمبکند، مگسک رو سیاہ، میر پلیلی جنگ افتاد مرد"۔ ریکو تان گراس براست براست پوری لشٹ بیتی بوغدو۔

گراس غرامار شیکہ پوری بیکو، دہقان گراسوتے راردو کہ " اے ارزانک سرخمیک، ترا چہ شد"۔ ریکو گراس راردو کہ "من ارزانک سرخمیک، ابک تیرہ، بزک شاخ شکن، درختک برگ ریز، غلبائیک دم بکند، مگسک رو سیاہ، میر پلیلی جنگ افتاد مرد"۔ ہݰ ریکو دہقان بیلچو اچی التی تان کھاکتو دیتی، کھاکو ہوری لیئہ مڑاغ بیتی دوروتے راہی کاردو۔ دوروتے ݰویئکو شالار شالجو کمیری دونیکہ ݯھیر کوری بہت گیتی رویہ دیرو۔ شالجو کمیری بشار کاردو کہ "اے دہقانک خونم خون، ترا چہ شد"۔ ریکو دہقان راردو کہ " من دہقانک خونم خون، ارزانک سرخمیک، ابک تیرہ، بزک شاخ شکن، درختک برگ ریز، غلبائیک دم بکند، مگسک رو سیاہ، میر پلیلی جنگ افتاد مرد"۔ ہمونیہ پھار ہتے شالجو کمیری دونیکہ ٹیپ ݯھیرو موݰی غیرئے تان کھاکہ درے بی دورتو اوتیرو۔

دوری ٹیکہ ٹیکبون کمیری یو کوری بشار کاردو کہ "اے زنک شالجویک، ترا چہ شد"۔ شالجو کمیری ایہہ کوری راردو کہ من زنک شالجویک، دہقانک خونم خون، ارزانک سرخمیک، ابک تیرہ، بزک شاخ شکن، درختک برگ ریز، غلبائیک دم بکند، مگسک رو سیاہ، میر پلیلی جنگ افتاد مرد"۔ ہݰ کیہ راردو ٹیک بون کمیری مہمیز کوری بی لوچھاوا چدینو غیری کروݯ بیتی بیردو۔ پلیلی تان کیچہ کہ بِہتی اسیتائے ہتوغو شوغ دی ہݰ تان نسی نیسیرو۔ ای نوغہ تاو درارو اوہتی نوغا پوروزیرو۔

کہانی کا اردو ترجمہ یہاں سے پڑھیے


MAHRAKA.COM
A Website on the Culture, History and Languages of Chitral.
Contact: mahraka.mail@gmail.com